Naar een circulaire economie: niet praten, maar doen!

De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Krimpen aan den IJssel en afvalinzamelaar Dar uit Nijmegen zijn bij de werkgroep aangehaakt. Al snel bleek dat inkopers van afvalbakken circulaire aspecten wel willen meenemen in aanbestedingen, maar niet goed weten hoe daar concreet invulling aan te geven.

Met andere woorden: de werkgroep is benieuwd naar de ontwikkelingen in de markt. Waar staan we nu, en wat is er mogelijk in de (nabije) toekomst? Om circulaire mogelijkheden te ontdekken – en vervolgens toe te passen in nieuwe inkooptrajecten – is bovengenoemde werkgroep van plan aan het eind van de zomer een marktconsultatie uit te zetten. Na deze marktconsultatie zullen gezamenlijk de vervolgstappen worden bepaald. De behoefte is er: circulaire oplossingen voor alledaagse producten, zo ook voor afvalbakken. Om dit signaal breed te ondersteunen is het van belang om gezamenlijk op te trekken. Daarom doe ik namens de werkgroep de volgende oproep:

Is uw gemeente of publiek afvalbedrijf geïnteresseerd in deelname aan deze werkgroep en wilt u aansluiten bij de marktconsultatie? Laat het uiterlijk dinsdag 17 juli weten aan Sigrid Schuurmann via schuurmann@nvrd.nl of 06-11144261.