Geïnteresseerde partijen worden uitgenodigd om een aanbod te doen voor een innamesysteem buiten de supermarkt, dat aan de gestelde voorwaarden in de uitvraag voldoet.

GemeentenAangezien het om een omvangrijke operatie gaat die zeer belangrijk is voor het schoonhouden van Nederland en bijdraagt aan meer recycling wordt automatisch ook gekeken naar gemeenten. Komende weken onderzoekt de NVRD onder haar leden (gemeenten en publiek bedrijven verantwoordelijk voor de openbare ruimte en afvalinzameling) hoe ze hierin staan en welke rol ze hierin willen en kunnen spelen bijvoorbeeld met betrekking tot vergunningverlening.

Link: persbericht Afvalfonds Verpakkingen