Aanstaande donderdag vindt het commissiedebat Circulaire Economie plaats. In aanloop hiernaartoe roept de branchevereniging NVRD - namens alle publieke afvalbedrijven en gemeenten - op om luierproducenten verantwoordelijk te maken voor de gehele levensduur van luiers.  Door het invoeren van een zogeheten uitgebreide producentenverantwoordelijkheid moeten producenten van luiers betalen voor het verwerken en recyclen daarvan. Hierdoor kan de overheid sturen op het circulaire en duurzame ontwerp van luiers enerzijds en een vergroting van de capaciteit voor luierrecycling anderzijds.  

Jaarlijks wordt er ca. 200 kiloton huishoudelijk luierafval en incontinentiemateriaal weggegooid. Dat is gemiddeld 8% van het totale restafval per persoon in Nederland. Gemeenten betalen hiervoor jaarlijks ruim €6.5 mln. Er is momenteel een beperkte recyclingcapaciteit. Afvalverwerker ARN kan maximaal 7,5 procent van het totale luierafval in Nederland recyclen. De overige 92,5 procent belandt met het restafval in de verbrandingsoven. Gemeenten en hun inzamelbedrijven zorgen graag voor een gescheiden inzameling, waarna partijen zoals ARN zorgdragen voor een goede verwerking. Dat scheelt jaarlijks 80Kton CO₂- uitstoot en 200Kton aan onnodig verbrand afval.

Gemeenten en hun publieke afvalinzamelaars zouden daarom graag zien dat luierfabrikanten zorgen dat hun luiers goed recyclebaar zijn, en dat zij daar in hun ontwerp al rekening mee houden. Door producentenverantwoordelijkheid in te stellen, en luiers op grote schaal apart in te zamelen, verwachten de NVRD-leden dat er een grotere capaciteit voor luierrecycling ontstaat, waardoor er geen onnodige grondstoffenstromen meer in de verbrandingsoven eindigen.

Meer informatie over het commissiedebat Circulaire Economie aankomende donderdag: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A05446