GladheidbestrijdingLeden van de NVRD zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van afval maar ook voor de gladheidbestrijding binnen de gemeentegrenzen. Omdat de wegen moeilijk begaanbaar zijn, de kou de operatie bemoeilijkt en de mannen en vrouwen die normaal de inzameling doen nu ingezet worden in de gladheidbestrijding, kan lokaal de afvalinzameling anders verlopen dan normaal. 

MeldpuntDe NVRD roept leden die problemen ervaren met de inzameling of gladheidbestrijding op om dit via het meldpunt van de NVRD te melden meldpunt@nvrd.nl . Op deze manier kan de NVRD knelpunten signaleren en waar wenselijk hulp bieden.

Wij maakten een overzicht van gemeenten waar de afvalinzameling anders verliep dan normaal: Dit overzicht geeft een goed beeld hoe de leden van de NVRD zichaanpasten en op dit moment nog aanpassen aan de situatie: Download de pdf hier.