Wendy de Wild, directeur NVRD: “Gescheiden inzameling in Nederland is juist heel succesvol. De afvalscheiding is toegenomen en de hoeveelheid te verbranden restafval is door het in 2015 ingezette beleid gigantisch afgenomen. Daarbij heeft dit overheidsbeleid ook het verpakkende bedrijfsleven geholpen bij het invullen van haar verplichtingen. Hierbij hebben alle inwoners van Nederland een belangrijke bijdrage geleverd. Daar mogen we trots op zijn!”

Nu de trendbreuk naar meer afvalscheiding en minder restafval sterk is ingezet is het tijd voor de volgende stap; zorgen dat de materialen die worden gescheiden ook  daadwerkelijk hoogwaardig worden gerecycled. Voor gemeenten betekent dit dat men naast kwantiteit inzet op kwaliteit. Dit is een logische stap die al is ingezet. Dat we nu kunnen gaan inzetten op de kwaliteit van deze stromen hebben we in de eerste plaats voor een groot deel te danken aan alle inwoners van Nederland die massaal hun afval beter zijn gaan scheiden en dat de relatief nieuwe inzameling van PMD een grote vlucht heeft genomen.

Gescheiden inzamelen van plastic en andere stromen zinvolHet rapport dat werd aangehaald biedt gemeenten handvatten om de gescheiden inzameling van PMD te verbeteren en om ook sterker te sturen op de kwaliteit van de inzameling. Het rapport bevat een groot aantal aanbevelingen waarmee we aan de slag moeten. Daarmee ondersteunt het rapport datgeen wat gemeenten en inzamelaars nu al doen. Laten we nu deze succesvolle nieuwe aanpak verder uitrollen en niet weggooien voordat deze überhaupt is doorgevoerd.

Het rapport waaruit wordt geciteerd heeft alleen betrekking  op de gescheiden inzamelen van PMD. Gemeenten werken aan een integrale aanpak voor alle stromen huishoudelijk afval waaronder PMD maar ook oud papier, glas, gft, textiel en grof huishoudelijk afval en maken hierbij een eigen afweging die past binnen de lokale situatie en context. Voor PMD kan die keuze vallen op nascheiding. Ook voor gemeenten waar nascheiding van het PMD wordt ingezet blijft het noodzakelijk dat stromen zoals papier, glas, gft en textiel thuis gescheiden worden.

79% van alle verpakkingen wordt gerecycled Gemeenten en inzamelbedrijven zijn verantwoordelijk voor het ophalen van huishoudelijk afval, waarbij we midden in de keten opereren. In het voortraject dienen producenten recyclebare verpakkingen te produceren en na de inzameling moeten recyclebedrijven het plastic te verwerken om weer te kunnen hergebruiken. Uit eerder onderzoek van het Afvalfonds Verpakkingen bleek dat 79% van alle verpakkingen wordt gerecycled en 52% van de kunststof verpakkingen. Ook dit hebben we voor een groot deel te danken aan alle huishoudens die trouw hun afval scheiden en aanbieden volgens de in de gemeente afgesproken regels. Maar dat het beter kan en moet, is ook belangrijk, we zijn er nog niet! Uiteindelijk is het doel dat er geen grondstoffen meer worden verbrand en dat het ingezamelde plastic weer wordt gebruikt zodat de cirkel echt rond is. Daar is nog een wereld voor de verpakkende industrie te winnen. Op dit moment zijn helaas nog niet alle kunststofverpakkingen goed recyclebaar.  Zolang verpakkers minder onnodige en moeilijk recyclebare verpakkingen maken, inwoners hun afval blijven scheiden, inzamelaars en sorteerders er alles aan doen om deze stromen zo schoon mogelijk te scheiden, en producenten meer secundaire grondstoffen gaan gebruiken werken we aan het sluiten van de kringloop. Aan de intentie van gemeenten en hun publieke bedrijven zal het niet liggen.

Link naar FAQ Kwaliteit PMD als gevolg van VANG-beleid