In veel gemeenten worden nu ‘nieuwe’ systemen van afvalinzameling gekozen. Bijvoorbeeld omgekeerd inzamelen. Dat omgekeerd inzamelen ook tot vervuiling van het pmd kan leiden was gisteren nog te zien in het NOS journaal. Logisch want overal waar een nieuw systeem wordt ingevoerd, is het belangrijk om een periode lang in te zetten op extra communicatie / aandacht voor de inwoners waarvan we verwachten dat ze het afval op de juiste manier scheiden. Inwoners moeten wennen aan een nieuw systeem en een deel van de inwoners neemt het in het begin wellicht wat minder nauw. Duidelijkheid over wat in welke bak thuishoort, is in veel gevallen al voldoende om na een korte periode weer op het beoogde kwaliteitsniveau te zitten.

Gemeenten zetten al belangrijke stappen om dit voor elkaar te krijgen en de NVRD ondersteunt hierbij. Zo is er een werkgroep kwaliteit in het leven geroepen die de kwaliteitsproblemen met gft-afval, oud papier en karton, textiel en verpakkingen onder de loep neemt. Om de prioriteit te bepalen is een enquête onder leden uitgevoerd waarin de kwaliteitsproblemen van deze stromen nader onderzocht zijn. Aan de hand van de uitkomsten die volgende week worden verwacht, zullen verdere acties opgezet worden. Daarnaast wordt er op 20 november een VANG-bijeenkomst georganiseerd over de aandacht voor kwaliteit en hoe die te verbeteren is. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. Voor een circulaire economie is kwantiteit en kwaliteit van grondstoffenstromen essentieel. De NVRD en haar leden blijven zich hier dan ook voor inzetten.