Een rapport van adviesbureau EVConsult geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden om te tanken bij het gebruik van afvalinzamelvoertuigen die rijden op waterstof.

Bij de keuze voor uitstootvrij rijden ligt de keuze voor waterstof voor vuilnis- en vrachtwagens het meest voor de hand, vanwege het hoge energieverbruik per shift. Bij de inzet van een voertuig op waterstof is hiervoor ook een tankinfrastructuur nodig. Om de afval- en reinigingssector te helpen bij hun keuze voor een infrastructuur, onderscheidt het rapport 'Inventarisatie H2-tankoplossingen' van adviesbureau EVConsult vier oplossingen voor verschillende toepassingen. Zo is een mobiel H2-tankstation geschikt voor bedrijven die starten met een waterstofvoertuig en maakt een publiek tankstation de overstap van waterstof op kleine naar grote schaal mogelijk. Met een zogeheten 'dedicated H2-tankstation' kan waterstof worden getankt op eigen terrein en de vierde optie is een semipubliek H2-tankstation voor een selecte groep partijen.

Aan het eind van het rapport staan verschillende vragen die een afval- of reinigingsorganisatie kunnen helpen in hun keuze. Vanaf 1 januari 2030 moeten alle nieuw aan te schaffen reinigingsvoertuigen zero-emissie zijn. Om dit mogelijk te maken heeft het kabinet eind vorig jaar een nieuwe subsidieregeling aangekondigd. Naar verwachting kunnen bedrijven hier vanaf 1 mei en beroep op doen.