Op het laatste moment heeft de Tweede Kamer via een amendement het storten van dakbedekking van asbestcementplaten onder voorwaarden vrijgesteld van belasting. De hierdoor misgelopen opbrengsten worden gecompenseerd door de afvalstoffenbelasting verder te verhogen met 73 cent tot €32,12. De vrijstelling geldt alleen voor asbestcement dakplaten die door een gecertificeerd bedrijf zijn verwijderd. Het asbest wat gemeenten via de milieustraten inzamelen, valt dan ook waarschijnlijk niet onder deze vrijstelling.

DoorberekenenWe hebben gemerkt dat sommige verwerkers de hogere verbrandingsbelasting al eerder in rekening brengen, bijvoorbeeld al vanaf 1 december 2018. De NVRD ontvangt van leden vragen of de hogere belasting nu al doorberekend mag worden?

Omdat veel verwerkers een buffer creëren en afval in opslag hebben, hebben verwerkers gevraagd om een overgangsregeling voor het afval wat in 2018 wordt geaccepteerd maar pas in 2019 zal worden verwerkt. De belastingdienst heeft daar niet mee ingestemd. Al het afval wat vanaf 1 januari wordt verwerkt wordt daarom vanaf dat moment belast met het hogere tarief. Of verwerkers kunnen anticiperen op de hogere belasting in 2019 is vooral afhankelijk van de vraag wat hierover in het verwerkingscontract is afgesproken.