Vanuit de gemeente wil je daar met het oog op professioneel afvalbeheer toezicht en controle op kunnen loslaten. Daartoe wil je inwoners kunnen controleren en benaderen op adresniveau. Dat brengt mee dat er persoonsgegevens van deze inwoners worden verwerkt. Dit dient uiteraard te gebeuren in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Vanuit het VANG-HHA programma zijn in samenwerking met Rijkswaterstaat, Hekkelman Advocaten en de NVRD de juridische mogelijkheden op dit gebied onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een praktisch stappenplan. Samengevat kan gesteld worden dat het mogelijk is om binnen de kaders van de AVG afwijkend afvalaanbiedgedrag te signaleren en aan te pakken.

Daartoe dient een gemeente in ieder geval:- de beleidsrelevantie van de benodigde gegevensverzameling en de daaraan gekoppelde actie te bepalen (om een grondslag te hebben op basis waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt);- de doelen van de verwerking van de persoonsgegevens vast te leggen in het verwerkingsregister;- haar inwoners op voorhand goed te informeren;- de beveiliging van de gegevens, de naleving van de rechten van de inwoners en de overige vereisten uit de AVG te regelen.

Aan de hand van dit stappenplan kun je er voor zorgen dat de gemeente voldoet aan de AVG bij het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens voor haar afvalbeleid. Of de betreffende persoonsgegevens al worden verzameld of niet binnen je gemeente: in beide gevallen helpt het stappenplan je bij een verantwoord gebruik van die gegevens.