Prestaties vergelijken

Met de benchmark van de NVRD en het programma VANG-HHA, die nu nog vrijwillig is en waar deelnemers voor moeten betalen, kunnen gemeenten zien hoe huishoudelijk afval ingezameld wordt en kunnen zij van elkaar leren om hun prestaties te vergelijken. Er doen nu ongeveer 180 gemeenten aan de benchmark mee. De Rekenkamer raadt in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek aan deelname verplicht te maken.

Te weinig informatieDe minister van IenW kan op basis van de huidige rapportages alleen beoordelen of afgesproken recyclingdoelstellingen worden gehaald. Volgens de Rekenkamer is de informatie in de huidige rapportages te beperkt om te kunnen beoordelen of het huidige beleid het meest doelmatig is en of met het huidige beleid de doelstelling van 2050 (100% circulair) kan worden gehaald. Verplichte deelname aan de benchmark zou bij die beoordeling kunnen helpen.

Inzicht vergrotenMinister Van Nieuwenhuizen (VVD) gaat in haar reactie niet in op de benchmark en de Rekenkamer merkt dat op. In het nawoord benadrukken ze daarom: 'Een verplichting tot deelname aan de benchmark ‘Huishoudelijk Afval’ vergroot het inzicht in efficiënte en effectieve oplossingen, waardoor gemeenten (nog) meer van elkaar kunnen leren.'

Meer informatie over de Benchmark huishoudelijk afval: www.benchmarkafval.nl

Bekijk hier het hele verantwoordingsonderzoek op de website van de Algemene Rekenkamer