Nederland recyclet inmiddels de helft van alle plastic verpakkingen en is zo koploper in Europa. Daarmee haalt de minister van Infrastructuur en Waterstaat nu al bijna haar doelstelling om 52% van de plastic verpakkingen te recyclen in 2022. Maar om het doel te halen om in 2050 een volledig circulaire economie te hebben, moet er nóg minder plastic in de verbrandingsoven terechtkomen en moet het beleid worden uitgebreid naar andere plastics.

In Nederland bestaat naar schatting zo’n 40% van de plastics uit verpakkingsmateriaal. Een deel hiervan wordt gerecycled, een ander deel komt bij het vuilnis terecht en een deel eindigt in de natuur (bijvoorbeeld in zee). De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht hoe de minister van Infrastructuur en Waterstaat het gebruik van plastic terugdringt. Daaruit blijkt dat het beleid om meer plastic verpakkingen te recyclen succesvol is, maar ook dat de Nederlandse economie nog een lange weg te gaan heeft om in 2050 100% circulair te zijn. Deze ambitie is in het regeerakkoord van Rutte III uitgesproken.

Om dat te halen, is alleen het terugdringen van plastic verpakkingen niet voldoende. Nu belandt volgens het onderzoek van de Rekenkamer ongeveer 60% van alle plastics (het betreft dus huishoudelijk- en bedrijfsafval tezamen) in de afvalverbrandingsoven en wordt slechts 15% hergebruikt. Om dat percentage omhoog te krijgen, beveelt de Algemene Rekenkamer de minister van IenW aan het vizier te richten op alle plastics in plaats van alleen de verpakkingen. Ook zou zij ervoor kunnen zorgen dat er minder nieuw plastic wordt geproduceerd en gebruikt, want dat levert een nóg grotere bijdrage aan het realiseren van een circulaire economie. Aldus het rapport van de Rekenkamer.

NVRDDe NVRD zet zich al langer in om de inzameling en recycling van plastics niet te beperken tot alleen verpakkingen maar ook breder in te zamelen dan alleen verpakkingen. Dit is ook de inzet van de VNG/NVRD bij de gesprekken die momenteel gevoerd worden over nieuwe afspraken over verpakkingen.

Bekijk hier het hele verantwoordingsonderzoek op de website van de Algemene Rekenkamer