Van alle gemeenten hebben diftar-gemeenten de minste kilogrammen restafval per inwoner, gemiddeld 129 tegenover 216 voor gemeenten zonder diftar. Binnen de groep gemeenten zonder diftar laten de gemeenten die sterk inzetten op serviceverlaging van de restafvalinzameling, serviceverhoging van de grondstofinzameling en/of nascheiding van pmd betere prestaties zien. Meer resultaten en best practices uit de benchmark zijn te vinden op: http://analyse.bmha.nl

De Benchmark Huishoudelijk Afval is een op kennisdeling gerichte prestatievergelijking met een dekking van 132 gemeenten (peiljaar 2016) en wordt mogelijk gemaakt door NVRD, RWS Leefomgeving en Cyclus Management. Voor het jaar 2018 zetten de partner-organisaties in het VANG-programma in op een sectorbrede deelname aan de benchmark. Voor sommige gemeenten is er een optie ‘benchmark-light’. Kijk op www.bmha.nl voor meer informatie of deelname in 2018.