Eind april of begin mei zal de Arbeidsinspectie (NLA) beginnen met het controleren van dieselmotoremissies (DME) op eigen terreinen binnen onze sector. Dit zal steekproefsgewijs gebeuren en kan overal plaatshebben.

De huidige planning van de NLA is om de inspecties af te ronden voor uiterlijk 1 oktober 2022. Bij de inspecties gebruikt de NLA de arbocatalogus van de afvalbranche (https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/) als kader. Aanvullend hierop kan een RI&E zijn opgesteld die ook wordt meegenomen. Hoogstwaarschijnlijk wordt gecontroleerd op de blootstelling aan DME (https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/risicogroep/dieselmotoremissies), waarschijnlijk gaat vooral gelet worden op binnenruimtes (https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/definitie-omsloten-ruimte-dme).