De optiekaart is een feitelijke kaart die beschrijft wat wordt verstaan onder de opties ‘bronscheiding’ en ‘nascheiding’ die in de Argumentenkaart worden vergeleken. Om argumenten vóór of tegen te kunnen geven, moet duidelijk zijn dat iedereen het over hetzelfde onderwerp heeft. Hiervoor zorgt de optiekaart. De argumentenkaart is de kaart waar de argumenten vóór en tegen staan beschreven. Dit is geen objectieve informatie, maar zijn argumenten. In de Argumentenkaart is geen waarde toegekend aan de zwaarte van de argumenten. Hoe zwaar deze argumenten wegen, is aan de lezer.

Hoe werkt de interactieve kaart?Per thema (milieu, principes, uitvoering en financiën) zijn argumenten voor en tegen te vinden voor zowel bron- als nascheiding. De argumenten per thema zijn op te roepen door het desbetreffende thema te kiezen. Daarnaast is informatie over ‘overig afval’ op te roepen in de Argumentenkaart. De optiekaart en de argumentenkaart zijn ook als PDF te downloaden (pdf, 419 kB). Klik hier om de interactieve kaart te openen in een nieuw venster