Afgelopen 30 januari vond er een verkenning plaats om het ‘perspectief van inzet sensoren voor kwaliteitsverbetering afvalstromen’ in kaart te brengen. Een geslaagde bijeenkomst waar geconcludeerd werd dat er veel mogelijk is en ook ontwikkeld kan worden. Met oog voor effectiviteit, robuustheid en kosten. Er is o.a. gekeken naar het waarom, wat en hoe er gemeten kan worden met sensoren. Voor meer informatie, de presentatie van de bijeenkomst en het GRAM artikel over dit onderwerp kunt u terecht op: https://www.vang-hha.nl/kennisbibliotheek/@223554/workshop-perspectief-inzet-sensoren/

Ook is er op 4 maart 2020 een meetup geweest van AI met impact. Op deze ‘meekijksessie’ zijn de eerste resultaten van de ‘Open source Object Detection Kit’ gepresenteerd. Met deze kit kunnen de scanners gemeentevoertuigen ook afval in de openbare ruimte scannen en in kaart brengen. Hiermee kan de buitenruimte effectiever schoon gemaakt worden en heeft men meer data over waar welk vuil ligt. Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.odk.ai/#/

Wilt u ook meedenken over deze ontwikkelingen en meewerken aan deze innovatie kunt u contact opnemen met Addie Weenk (addie.weenk@rws.nl) of Daan Middelkamp (middelkamp@nvrd.nl).