NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Onderzoek naar diftar; de feiten op een rij

Datum: 28-01-2021
Verschillende gemeenten zijn de afgelopen jaren overgestapt op een afvalstoffenheffing die is gebaseerd op gedifferentieerde tarieven (‘diftar’). Het aandeel ‘diftar-gemeenten’ in Nederland laat al enige tijd een gestage groei zien. Gemeenten die een diftarsysteem hanteren, herkennen meestal de positieve gevolgen van diftar voor afvalscheiding en de afvalstoffenheffing, maar het onderwerp diftar staat ook vaak garant voor een stevige (politieke) discussie.

Onafhankelijk onderzoek
Om de discussie rondom diftar zo veel mogelijk te kunnen voeren op basis van feiten is, in opdracht van het Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat, een onafhankelijk onderzoek naar de voor- en nadelen van diftar uitgevoerd. In dit onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau IPR Normag, is gekeken naar de effecten van diftar op zaken als afvalscheiding, afvalstoffenheffing, openbare ruimte (zwerfafval) en kwaliteit van deelstromen. Op basis beschikbare documentatie, interviews en kwantitatieve gegevens worden in het onderzoek zo veel mogelijk feitelijke conclusies getrokken over diftar. Hiermee is het onderzoek een waardevolle bron voor een zo objectief mogelijke discussie over de voor- en nadelen van diftar.

Het onderzoek is hier te downloaden

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.