NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

17 November congres over kwaliteit gft-afval

Datum: 09-11-2021
Goede kwaliteit van gescheiden ingezamelde afvalstromen is één van de belangrijkste randvoorwaarden om van de transitie naar de circulaire economie een succes te kunnen maken. Toch komen er regelmatig zorgelijke berichten over vervuiling van afvalstromen naar buiten, onder andere over gft-afval. Aan de andere kant zijn steeds meer gemeenten, inzamelaars en verwerkers samen bezig om werk te maken van kwaliteit en de problemen aan te pakken.

VANG huishoudelijk afval organiseert in samenwerking met de Vereniging Afvalbedrijven op woensdag 17 november 2021 in Utrecht voor de tweede keer het congres over kwaliteit van gft-afval. Na de succesvolle editie in 2019 is dit jaar het thema ‘De waarde van kwaliteit’.

Tijdens het congres staan de actuele ontwikkelingen en goede voorbeelden centraal. Extra focus ligt dit jaar op de waarde van zuiver gft-afval, in financieel opzicht maar ook in termen van milieu en maatschappij. Hierin belichten we alle onderdelen van de keten en maken we de cirkel rond: van gemeente en inzamelaar tot composteerder en akkerbouw. Wat betekent zuiver gft-afval voor deze partijen?

Programma
Het congres start om 9:30u in de Jaarbeurs MeetUp (direct naast Utrecht Centraal). Het programma ziet er als volgt uit (onder voorbehoud):

  • Huidige stand van zaken kwaliteit gft-afval en ontwikkelingen (Rijkswaterstaat / Ministerie van IenW)
  • De maatschappelijke waarde en impact van gft-afval (Meerlanden en Impact Institute )
  • Aanpak en resultaten verbeteren kwaliteit gft-afval regio Nijmegen (DAR)
  • De waarde van schone compost voor de akkerbouw (BO Akkerbouw)
  • Korte interactieve vragenronden met sprekers en experts

We sluiten rond 12:30u de inhoudelijke sessies af, waarna er een lunch klaarstaat voor de deelnemers.

Aanmelding staat open voor iedereen en is gratis. 
Bij ingang wordt een corona-toegangsbewijs (QR-code) gevraagd. Tijdens de bijeenkomst worden de dan geldende coronaregels in acht genomen.

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.