NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

2 december ALV en netwerkborrel in Eindhoven

Datum: 08-11-2021
De Algemene Ledenvergadering van de NVRD wordt georganiseerd bij De Verlenging in het PSV/Phillips stadion in Eindhoven. Eindhoven was ook de stad waar in mei het Online NVRD Jaarcongres samen met Cure plaatsvond. Om nu toch nog een ontmoeting te realiseren nodigt Cure ons uit om na de Algemene Ledenvergadering samen het glas te heffen. We starten met een inhoudelijk spreker Dr Maikel Kishna waarna bestuursvoorzitter Henry Meijdam de Algemene Ledenvergadering voorzit. We sluiten af met een netwerkborrel waar we tevens afscheid nemen van bestuurder Rob Schram.

Dr Maikel Kishna van het Planbureau voor de Leefomgeving neemt ons mee in de voortgang van de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Waar staan we op weg naar de volledig circulaire economie in 2050? wat gaat er goed en wat kan beter? Hij zal daarbij specifiek ingaan op de werking van het beleidsinstrument producentenverantwoordelijkheid en de rol van de gemeenten en de publieke afvalsector. Dr Maikel Kishna is wetenschappelijk onderzoeker bij het PBL. Het PBL publiceerde recent de Integrale Circulaire Economie Rapportage en studies over de werking en effecten van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

De Algemene Ledenvergadering staat in het teken van de plannen van de NVRD voor volgend jaar. Vorig jaar is de Meerjarenstratgie 2021 - 2025 vastgesteld. In het concept-Jaarplan 2022 wordt beschreven op welke wijze we hier komend jaar invulling aan geven. Welke activiteiten worden in het jaar 2022 worden opgepakt en waar liggen de speerpunten voor elke van de vier thema’s uit de Meerjarenstrategie. Ook wordt verder invulling gegeven aan de ‘herinrichting’ van de verenigingsstructuur. In de ALV ligt verder de conceptbegroting voor volgend jaar voor en wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen de Vereniging en het bureau.

Programma:
14.30 -15.00 uur -  Inloop
15.00 -16.00 uur -  Dr Maikel Kishna (PBL)
16.00 -17.00 uur -  Algemene Ledenvergadering
17.00 -19.00 uur -  Netwerkborrel

De ALV wordt gehouden bij De Verlenging in het PSV/Phillips stadion in Eindhoven.

Aanmelden kan via deze link

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.