NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

800 extra glasbakken

Datum: 06-06-2019
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) legt aan Stichting Afvalfonds Verpakkingen een last onder dwangsom (LOD) op. De maatregel is erop gericht dat de stichting meer glas gaat recyclen. De last verplicht het Afvalfonds onder meer om, voor 31 december 2021, 800 extra glasbakken te plaatsen in Nederland. Tot nu toe lukte het niet om 90% van alle in Nederland op de markt gebrachte glazen verpakkingen te recyclen.

Bedrijven die producten met glazen verpakkingen produceren en op de Nederlandse markt brengen, zijn verplicht om 90% van deze verpakkingen te recyclen. Het Afvalfonds voert deze wettelijke verplichting namens de producenten uit.

De ILT volgt de recyclingpercentages nauwgezet en gaf het Afvalfonds al diverse waarschuwingen. Het Afvalfonds kreeg verder de opdracht een actieplan op te stellen om meer glas te recyclen.  Omdat het recyclingpercentage toenam en er plannen zijn gemaakt meer glas in te zamelen, ging de ILT niet eerder over tot dwingende maatregelen. Na de uitspraak van de Raad van State, naar aanleiding van een handhavingsverzoek, heeft de ILT dit besluit heroverwogen. De uitkomst is dat de ILT nu een last onder dwangsom oplegt.

Bron: www.ilent.nl

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.