NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Aanvalsplan GFT & Textiel om kwaliteit deelstromen te verbeteren

Datum: 29-08-2019
Eén van de speerpunten van het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA dit jaar is het verbeteren van de kwaliteit van GFT en Textiel. Uit een verkenning naar deze deelstromen bleek vorig jaar dat de kwantiteit steeg, maar de kwaliteit achter bleef. Daarom slaan de NVRD, Rijkswaterstaat en de VA de handen ineen om de kwaliteit van deze deelstromen te verbeteren.

In 2019 starten vanuit VANG-HHA verschillende projecten rondom het thema kwaliteit die staan beschreven in het ‘Aanvalsplan gft-afval en textiel: naar meer en schonere deelstromen’. De projecten in het aanvalsplan beslaan de gehele keten: van burgers en inzamelaars tot verwerkers. De projecten moeten de kwantiteit en kwaliteit van de deelstromen stimuleren. De NVRD is bij verschillende projecten betrokken.

Projecten
De NVRD voert, in samenwerking met RWS en de VA, verschillende projecten en acties uit binnen het aanvalsplan. Om de kwaliteit van het GFT en textiel te verbeteren zijn de volgende projecten van start gegaan:
1. ‘Maatwerktrajecten kwaliteit – beter benutten van signalen uit de keten’. De focus ligt hier op communicatie in de keten en het traceren en reduceren van vervuiling.
2. ‘Wel/Niet lijst’. Voor gft-afval gaat het om het ontwikkelen van een landelijke uniforme wel/niet lijst die in samenwerking van de gehele keten tot stand is gekomen. Ook worden pictogrammen en de communicatiemiddelen ontwikkeld. Voor textiel ligt de focus op het verbeteren van de communicatie.
3. ‘Contracten en aanbestedingen’. Het onder de loep nemen van contracten en aanbestedingen. Door de markt te consulteren op deze onderwerpen kan de aanbesteding vanuit gemeenten en verwerker geoptimaliseerd worden door beter te sturen op kwaliteit en in bredere zin de transitie richting de circulaire economie.
4. Bijeenkomst kwaliteit. In november zal er een bijeenkomst plaatsvinden gericht op de kwaliteit van gft-afval. Voor textiel zal deze bijeenkomst eind dit jaar of begin 2020 plaatsvinden. Hier worden de laatste ontwikkelingen gedeeld.

Verder organiseert de NVRD ook een drieluik bijeenkomsten over GFT. Eerste thema in het drieluik is ‘gedrag en communicatie’. Hiermee gaan we 5 september aan de slag (jammer genoeg zijn er geen plaatsen meer beschikbaar). Later in het jaar worden nog twee bijeenkomsten over ‘scheidingsregels en inzamelmiddelen’ en ‘verwerking’ georganiseerd.

De GFT-inzameling is ook onderwerp van de VANG-projecten werkgroepen die zich richten op het verzamelen van best practices over GFT inzameling inzameling bij hoogbouw en GF-inzameling in sterk stedelijke gebieden.

Het aanvalsplan sluit aan bij vele al lopende programma’s en projecten binnen het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA en de transitieagenda circulaire economie.

Voor meer informatie over het aanvalsplan GFT & Textiel en de projecten kunt u mailen naar middelkamp@nvrd.nl

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.