NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Afvalverwerkingsindustrie treft maatregelen om gevolgen corona op te vangen

Datum: 30-04-2020
Ook de afvalverwerkende industrie staat tijdens deze coronacrisis voor een uitdaging. Zo is er een flinke toename van gescheiden huishoudelijk afval waardoor de beschikbare sorteer-, overslag- en recyclecapaciteit optimaal benut moeten worden om ook de toename in gescheiden ingezameld verpakkingsafval als plastic, blik en drankenkartons (PMD) te kunnen verwerken.

Ook staan afvalverwerkende bedrijven meer dan ooit in nauw contact met zorginstellingen om hen te informeren over de juiste manier van afval verzamelen, zodat dit op veilige wijze opgehaald en verwerkt kan worden. Bovendien is een landelijke oproep gedaan om beschermingsmaterialen zoals mondkapjes en plastic handschoenen bij het restafval te deponeren. Op die manier komen handschoenen en mondkapjes niet terecht bij gescheiden verpakkingsafval of andere recyclebare materialen. Het Crisisteam PMD, Glas en Papier houdt constant de vinger aan de pols.

De afvalverwerkingsindustrie staat voor een aantal uitdagingen bij het recyclen. Zo brengt het medisch afval, dat wordt gebruikt in de strijd tegen het coronavirus, risico’s met zich mee. Het crisisteam doet er alles aan om deze risico’s te minimaliseren. Afvalverwerkende bedrijven hebben veel contact met zorginstellingen over de wijze van afvalinzameling, waarvoor een speciaal protocol geldt. Daarnaast worden de Nederlandse huishoudens via verschillende wegen erop gewezen dat afval dat vrijkomt door het coronavirus, zoals latex handschoenen en mondkapjes, bij het huishoudelijk restafval thuishoort. Hierbij wordt het advies van ILT en het RIVM gevolgd, dat duidelijk aangeeft aan welke regels zorginstellingen en afvalverwerkende bedrijven zich moeten houden om het veilig te kunnen verwerken.

Blijven scheiden
Sinds inwoners in verband met het coronavirus meer thuis zijn, is het gescheiden huishoudelijk PMD sterk gestegen. De afvalverwerkende industrie werkt eraan om deze sterke toename goed te verwerken en de recycling te blijven waarborgen. Op dit moment wordt meer dan 99% van het bij huishoudens ingezamelde PMD nog steeds gerecycled, Gemeenten roepen hun inwoners daarom op hun verpakkingsafval goed te blijven scheiden. Omdat bedrijven die normaal gebruik maken van gerecycled materiaal te maken hebben met teruglopende verkoop door de coronacrisis, dreigt er een overschot te ontstaan waardoor het ingezamelde materiaal deels niet meer gerecycled kan worden. Daarom wordt een zeer klein deel van het extra ingezamelde PMD verbrand met energieterugwinning. Vanwege veiligheids-, gezondheids- en overlastrisico’s kan dit afval niet worden opgeslagen om te wachten op betere tijden. Zeker bij warme temperaturen is er sprake van brandgevaar, stankoverlast en andere hygiëneproblemen. Omdat meer dan 99% van het ingezamelde afval wel gewoon wordt gesorteerd en aan de recycler wordt aangeleverd is het belangrijk dat inwoners het verpakkingsafval blijven scheiden.

Over het Crisisteam PMD, Glas en Papier
Afgelopen maand werd voor de afval- en recyclingindustrie het ‘Crisisteam PMD, Glas en Papier’ opgericht. Dit crisisteam bestaat uit het Afvalfonds Verpakkingen, Nedvang, VPKT, NVRD, RKN, Vereniging Afvalbedrijven en HVC. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn aangesloten. Dit crisisteam maakt de risico’s en moeilijkheden die het virus met zich meebrengt voor inzameldiensten, sorteerders, overslagstations en recyclers beheersbaar door het opstellen van scenario’s en draaiboeken en het geven van adviezen aan betrokken partijen.

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.