NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Algemene Rekenkamer adviseert verplichte deelname Benchmark Huishoudelijk Afval

Datum: 24-05-2019
De Algemene Rekenkamer raadt in het verantwoordingsonderzoek dat vorige week verscheen aan om de benchmark ‘Huishoudelijk Afval’ verplicht te maken voor alle gemeenten. Een verplichte deelname aan de benchmark zou volgens de Rekenkamer het inzicht vergroten in welke oplossingen efficiënt en effectief zijn.

Prestaties vergelijken

Met de benchmark van de NVRD en het programma VANG-HHA, die nu nog vrijwillig is en waar deelnemers voor moeten betalen, kunnen gemeenten zien hoe huishoudelijk afval ingezameld wordt en kunnen zij van elkaar leren om hun prestaties te vergelijken. Er doen nu ongeveer 180 gemeenten aan de benchmark mee. De Rekenkamer raadt in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek aan deelname verplicht te maken.

Te weinig informatie
De minister van IenW kan op basis van de huidige rapportages alleen beoordelen of afgesproken recyclingdoelstellingen worden gehaald. Volgens de Rekenkamer is de informatie in de huidige rapportages te beperkt om te kunnen beoordelen of het huidige beleid het meest doelmatig is en of met het huidige beleid de doelstelling van 2050 (100% circulair) kan worden gehaald. Verplichte deelname aan de benchmark zou bij die beoordeling kunnen helpen.

Inzicht vergroten
Minister Van Nieuwenhuizen (VVD) gaat in haar reactie niet in op de benchmark en de Rekenkamer merkt dat op. In het nawoord benadrukken ze daarom: 'Een verplichting tot deelname aan de benchmark ‘Huishoudelijk Afval’ vergroot het inzicht in efficiënte en effectieve oplossingen, waardoor gemeenten (nog) meer van elkaar kunnen leren.'

Meer informatie over de Benchmark huishoudelijk afval: www.benchmarkafval.nl

Bekijk hier het hele verantwoordingsonderzoek op de website van de Algemene Rekenkamer

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.