NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Artificial Intelligence in de afvalbranche

Datum: 05-03-2020
Artificial Intelligence maakt een opmars in de afvalbranche. Vanuit VANG en ‘AI met Impact’ zijn bijeenkomsten georganiseerd rondom dit thema. De mogelijkheden om met sensoren een verzamelcontainer te scannen worden onderzocht. Er wordt gewerkt aan objectherkenning om de buitenruimte schoon te houden. Steeds meer ondergrondse containers krijgen sensoren om de vulgraad te meten en hopelijk binnenkort ook de kwaliteit van het afval. Kortom er zijn veel mogelijkheden en kansen voor AI in de afvalbranche.

Afgelopen 30 januari vond er een verkenning plaats om het ‘perspectief van inzet sensoren voor kwaliteitsverbetering afvalstromen’ in kaart te brengen. Een geslaagde bijeenkomst waar geconcludeerd werd dat er veel mogelijk is en ook ontwikkeld kan worden. Met oog voor effectiviteit, robuustheid en kosten. Er is o.a. gekeken naar het waarom, wat en hoe er gemeten kan worden met sensoren. Voor meer informatie, de presentatie van de bijeenkomst en het GRAM artikel over dit onderwerp kunt u terecht op: https://www.vang-hha.nl/kennisbibliotheek/@223554/workshop-perspectief-inzet-sensoren/

Ook is er op 4 maart 2020 een meetup geweest van AI met impact. Op deze ‘meekijksessie’ zijn de eerste resultaten van de ‘Open source Object Detection Kit’ gepresenteerd. Met deze kit kunnen de scanners gemeentevoertuigen ook afval in de openbare ruimte scannen en in kaart brengen. Hiermee kan de buitenruimte effectiever schoon gemaakt worden en heeft men meer data over waar welk vuil ligt. Voor meer informatie kunt u terecht op: https://www.odk.ai/#/

Wilt u ook meedenken over deze ontwikkelingen en meewerken aan deze innovatie kunt u contact opnemen met Addie Weenk (addie.weenk@rws.nl) of Daan Middelkamp (middelkamp@nvrd.nl).

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.