NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Basis op orde bij studenten

Datum: 24-09-2020
Imke Bertens is student aan de Master Global Environment and Sustainability aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het afgelopen half jaar heeft ze stage gelopen bij Dar NV, de afvalinzamelaar van Nijmegen en omliggende gemeenten. Ze is haar stage gestart toen de corona-crisis net losbarstte, waardoor het leeg was op kantoor en collega’s druk waren met het oplossen van corona-gerelateerde problemen. Hierdoor kreeg ze de ruimte om zelf op zoek te gaan naar interessante verbeterpunten binnen Dar. Ze richtte zich op een handleiding voor studenten.    

Tijdens een inventarisatie-klus van afvalvoorzieningen bij SSH& (studentenhuisvesting Nijmegen) zag ze veel variatie in voorzieningen, zonder een duidelijke handleiding van hoe het allemaal werkt. Dat is lastig voor internationale studenten, die geen Nederlands spreken. Maar ook voor de Nederlandse studenten, die uit verschillende gemeenten komen met allerlei verschillende regels en gewoonten.

Basis (niet) op orde
Dar heeft een belangrijk startpunt: de basis moet op orde zijn voor alle inwoners van gemeenten waar Dar werkzaam is. Dit bleek niet het geval bij studenten, want er was een informatietekort. Dit informatietekort is Imke gaan opvullen met een alles-erop-en-eraan handleiding voor SSH& bewoners, in het Nederlands en in het Engels. In de handleiding staat beschreven hoe afval werkt per gebouw, evenals een klein overzicht met welk soort afval waar hoort, en wat er gebeurt met afval nadat het opgehaald wordt.

Dar vond het waardevol om een student aan te nemen die met een andere blik naar cases kijkt, namelijk met de student in het middelpunt. Het is zo dat er studenten zijn die weinig geven om goed afval-aanbiedgedrag, maar er zijn ook heel veel studenten die het wel goed willen doen. Imke’s advies: Informeer en faciliteer, dan win je al een grote groep zonder grote campagnes of interventies te hoeven houden.

Belangrijke tips voor een goede handleiding

  • Inventariseer de locaties waar je een handleiding voor gaat bouwen;
  • Ga na welke afvalstromen worden opgehaald;
  • Geef een duidelijke beschrijving hoe het werkt, beeld je hierbij in dat je een student bent uit een ander land zonder kennis van het Nederlandse systeem (statiegeld, zelf wegbrengen etc.) en
  • Vraag alle stakeholders om feedback, en in het bijzonder aan studenten.

Meer informatie: IBertens@dar.nl

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.