NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Belastingdienst besluit: ook na 1 juli BTW-heffing over bijdragen Afvalfonds

Datum: 19-11-2020
Afgelopen week heeft de Belastingdienst een brief aan alle gemeenten gestuurd. Daarin staat dat gemeenten ook na 1 juli 2020 facturen met BTW moeten blijven sturen aan het Afvalfonds Verpakkingen. De NVRD heeft van de inhoud van de brief van de Belastingdienst kennis genomen en zet vraagtekens bij de redenatie die aan het standpunt van de Belastingdienst ten grondslag ligt. 

BTW-heffing over periode vóór 1 juli 2020
Eind 2019 liet staatssecretaris Menno Snel (Financiën) per brief aan de VNG weten dat bijdragen die gemeenten ontvangen van de stichting Afvalfonds Verpakkingen voor de gescheiden inzameling, sortering en/of verwerking van verpakkingsafval zijn belast met BTW. De wettelijke verplichting tot het gescheiden inzamelen van verpakkingsmateriaal zou namelijk liggen bij het verpakkend bedrijfsleven. Gemeenten zouden daarmee een op een derde rustende taak uitoefenen bij de gescheiden inzameling van dit materiaal.

De NVRD vindt dat gemeenten wel degelijk de wettelijke overheidstaak hebben wanneer zij verpakkingsmateriaal gescheiden inzamelen. Er zijn immers regelingen zoals het LAP en het VANG-beleid die gemeenten verplichten stromen gescheiden in te zamelen. Dit is dan ook meerdere malen onder de aandacht van de Belastingdienst gebracht. Zie ook: https://www.nvrd.nl/nieuwsberichten/2020/nvrd-blijft-bij-btw-standpunt-praktische-gevolgen-te-onduidelijk

BTW-heffing over periode na 1 juli 2020
Sinds 1 juli 2020 is het Besluit gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen van kracht. Daarin wordt het gescheiden inzamelen van onder andere plastic voor gemeenten verplicht. Aangezien er vanaf 1 juli 2020 geen twijfel meer kan bestaan over het feit dat gescheiden inzameling van onder andere plastic een overheidstaak is, had de NVRD verwacht dat de BTW-heffing over bijdragen van het Afvalfonds daarmee van de baan zou zijn. Dat blijkt niet het geval ondanks de vragen van de Belastingdienst die in de afgelopen periode zijn beantwoord en de onderbouwende documenten die zijn overlegd.

Hoe verder?
De NVRD brengt in kaart wat de gevolgen zijn van het standpunt van de Belastingdienst over de periode na 1 juli 2020. Daarvoor wordt overleg gevoerd met specialisten uit de branche en enkele externe experts. Naar aanleiding daarvan zal de NVRD haar standpunt bepalen en verdere acties ondernemen. Uiteraard zal hierbij afgestemd worden met VNG.

https://vng.nl/nieuws/ook-na-1-juli-2020-btw-heffing-over-bijdragen-afvalfonds

 

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.