NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Benchmark Huishoudelijk Afval op bezoek bij de Groene Fabriek van Meerlanden

Datum: 08-07-2022
De NVRD-Benchmark Huishoudelijk Afval maakt dit jaar extra werk van het in kaart brengen van de grondstofketens. In dat kader wordt ook een aantal excursies georganiseerd naar verwerkers.
Donderdag 7 juli is een deel van de deelnemers van de NVRD-Benchmark HHA op bezoek geweest bij De groene energiefabriek Meerlanden waar het gft-afval uit de regio Haarlemmermeer en de Bollenstreek wordt vergist en gecomposteerd tot compost en groen gas. We werden verwelkomd door Just Zandhuis en vervolgens rondgeleid door Simon van der Schouw en Rob Essenberg die ons het gehele vergistings- en composteerproces lieten zien. 

De rondleiding startte waar die eindigde: bij het gas-vulstation waar de inzamelvoertuigen van Meerlanden groen gas van de eigen vergistingsinstallatie tanken. Een mooie gesloten kringloop. In de winter gebruiken de strooiwagens een ander product van de groene energiefabriek, namelijk het condenswater. Met zout erbij kan er nat worden gestrooid voor de gladheidbestrijding. 

In het najaar volgt nog een bezoek aan de nascheidingsinstallatie van Sortiva.


Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.