NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Besluiten Platform Ketenoptimalisatie openbaar

Datum: 16-07-2020
Op de website www.platformketenoptimalisatie.nl zijn alle documenten en afspraken te vinden die de VNG en het Afvalfonds Verpakkingen in het kader van de nieuwe afspraken in de ‘Ketenovereenkomst 2020-2029’ hebben gemaakt voor de inzameling en recycling van verpakkingsafval.

Het PKO monitort en evalueert de afspraken van de Ketenovereenkomst, past periodiek de bijlagen (waaronder die over vergoedingen) van de overeenkomst aan en stelt het Uitvoerings- en MonitoringProtocol (UMP) vast. Besluiten van het PKO zijn bindend en worden gepubliceerd op de website. De herziene factsheet met alle vergoedingen wordt begin augustus gepubliceerd op de website van Nedvang (www.nedvang.nl).

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.