NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Circulaire Ambachtscentra, kansen voor klimaat én sociaal domein

Datum: 22-01-2020
Onderzoeksbureau Panteia heeft onderzoek gedaan naar sociale activatie op circulaire ambachtscentra. Bij verschillende cases is onderzocht welke kansen ze bieden op het gebied van arbeid, scholing en sociale werkplaatsen. Het onderzoek is op deze website te lezen.

Voor het onderzoek zijn casestudies bij tien initiatieven voor circulaire ambachtscentra uitgevoerd. Er wordt een beeld geschetst van deze initiatieven; waar zijn ze mee bezig, waar ligt de nadruk op en hoe wordt het sociale domein betrokken? Het onderzoek is er op gericht met concrete voorbeelden aan te tonen hoe een circulair ambachtscentrum naast kansen rondom klimaatdoelstellingen, ook kansen kan bieden voor vraagstukken in het sociaal domein en wat succesvolle ingrediënten zijn om die kansen ook daadwerkelijk te verzilveren.

De hoofdvraag die wordt beantwoord luidt: “Welke potentiële kansen bieden circulaire ambachtscentra in het kader van arbeid en scholing en in hoeverre worden deze kansen, zowel op gemeentelijk als regionaal niveau, momenteel al benut?”

De hoofdvraag wordt ondersteund door zeven onderzoeksvragen:

  1. Welk soort werk en/of leer-werkplekken kan het circulair ambachtscentrum bieden?
  2. Voor welke doelgroep(en) is het soort werk dat een circulair ambachtscentrum kan bieden geschikt?
  3. Welke vorm van begeleiding vergt het om de mogelijke doelgroep(en) daadwerkelijk te laten werken bij een circulair ambachtscentrum?
  4. Welke ontwikkelkansen bieden circulair ambachtscentra diens medewerkers?
  5. Wat voor samenwerkingsverbanden bestaan er en welke voorwaarden en omstandigheden maken dat dit goede samenwerkingen zijn?
  6. Welke potentiële mogelijkheden brengen bestaande circulaire ambachtscentra op het gebied van werkgelegenheid in de regio?
  7. Welke middelen denken circulaire ambachtscentra nodig te hebben om deze potentiële mogelijkheden in de regio daadwerkelijk te laten plaatsvinden?

De beantwoording van deze vragen en de voorbeelden uit de praktijk geven een goed beeld van wat er potentieel mogelijk is voor circulaire ambachtscentra. Ook is er veel inspiratie uit te halen en handvaten om mee aan de slag te gaan.

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.