NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Congres ‘Kwaliteit & gft-afval: een kijkje in de keten’ geslaagd

Datum: 21-11-2019
Op 20 november vond het congres ‘Kwaliteit en gft-afval’ plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Verschillende projecten uit het ‘Aanvalsplan gft’ gericht op meer en beter gft zijn gepresenteerd. Het ‘Aanvalsplan gft’ is een ketensamenwerking met leden van RWS, de NVRD en de Vereniging Afvalbedrijven.  Tijdens het congres is eerst stilgestaan bij het belang van goede kwaliteit gft als grondstof voor het eindproduct compost. Daarna richtte het zich op hoe je meer en beter gft kan inzamelen en hoe het aanvalsplan hier een bijdrage aan levert.  

Een volle zaal met gemeenteambtenaren, afvalverwerkers, afvalinzamelaars, producenten en andere geïnteresseerden; ze kwamen allemaal een kijkje nemen in de gft keten. In de keten wordt er samengewerkt om zowel de VANG doelstellingen te halen als goede kwaliteit grondstoffen in te zamelen en te verwerken. Als Nederland zijn we al mondiale koploper op het gebied van gescheiden inzameling en recycling, nu is het van belang deze positie van te houden.

Gera van Os, lector bodembeheer, sprak over het belang van schone compost als voedingstof voor de bodem. Vervolgens vertelde Sander van Leeuwen, Ministerie van I&W, dat kwaliteit hoog op de politieke agenda staat om de doelstellingen voor de Nederlandse circulaire economie te halen. Een vlog van Vibeke Helder, HVC groep, nam ons mee in de inzameling en verwerking van gft. John van Haeff, voorzitter Afdeling Bioconversie van de VA, presenteerde de sorteeranalyses van het ingezamelde gft. John liet zien dat de kwaliteit van het gft-afval onder druk staat en aan verbetering toe is, en dat het nodig is samen te werken om deze verbeterslag te maken.

In het tweede deel zijn handvatten gegeven hoe meer en beter gft ingezameld en verwerkt kan worden. Paula Huismans, RWS, presenteerde een tipje van de sluier van de nieuwe ‘Wel-Niet lijst gft’. In het voorjaar van 2020 komt er een landelijk uniforme gft lijst inclusief communicatiemateriaal. Femke Mackenzie, Indaver, informeerde de deelnemers over keukenmanagement en hoe met behulp van inzamelzakjes en –bakjes meer keukenafval uit het restafval te halen. De resultaten van, bijvoorbeeld, het ‘Hoogbouw project’, over gft inzameling in de hoogbouw, worden begin dit jaar verwacht. Veel kon nog niet worden gezegd over dit project, maar de resultaten op het gebied van keukenmanagement in de hoogbouwzijn veelbelovend.

Het #Terugwinnaars en de integrale ketenaanpak kwaliteit deelstromen van ROVA stonden centraal in het verhaal van Monique de Jong. Monique gaf concrete voorbeelden hoe gemeenten aan de kwaliteit van de gescheiden afvalstromen kunnen werken en hoe bewoners hierin mee te nemen. Hierna informeerde Rolph Hultermans, Royal Haskoning DHV, ons over de mogelijkheden van contractmanagement gericht op kwaliteit. Tot slot lichtte Marijn Teernstra, RWS en programmamanager aanvalsplan gft & textiel, ons in over de andere projecten die onderdeel zijn van het aanvalsplan. Marijn gaf eenieder mee dat met de gehele keten hard wordt gewerkt om meer en beter gft in te zamelen om zo meer en schonere compost te produceren.

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.