NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Congres ‘Verbeteren van afvalscheiding en inzameling in de hoogbouw’

Datum: 29-01-2020
Wat zijn instrumenten die gemeenten kunnen inzetten in dichtbevolkte gebieden om bronscheiding te verbeteren? Tijdens het congres op 28 mei 2020 gaan we met deelnemende gemeenten aan de slag om de huidige stand van kennis te vertalen naar concrete implementatie. 

Onderdelen van het programma zijn de resultaten van het VANG-HHA onderzoeksproject “verbetering afvalscheiding en inzameling in de hoogbouw”, resultaten van aanverwante relevante pilots en een eerste stap van de vertaling resultaten naar de deelnemende gemeenten.

Er zijn slechts 100 plaatsen beschikbaar, wees er dus snel bij met aanmelden. Dat kan door een email te sturen aan sandra.schudde@rws.nl. Vermeld daarbij duidelijk dat het een aanmelding voor donderdag 28 mei betreft en uw naam, organisatie en emailadres. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan worden deze aangewezen op basis van ingeschatte relevantie en datum van aanmelden. Let op, iedereen dient zich aan te melden middels een email aan Sandra Schudde, dus ook leden van het project zelf (accepteren van deze email is geen aanmelding).  

Congres “Verbeteren van afvalscheiding en inzameling in de hoogbouw”
Datum: donderdag 28 mei 2020
Locatie: Amersfoort
Tijd: 9:00 tot 17:00 (voorlopig, definitieve tijden volgen bij bevestiging aanmelding)

Toelichting VANG-HHA project
Steden in Nederland zijn de afgelopen decennia sterk gegroeid. En de verwachting is dat die groei voorlopig doorzet. Ondanks deze groei, is de uitdaging voor iedere stad om haar impact op het klimaat juist te verkleinen. Een belangrijke strategie om dit te bereiken is om meer afval als grondstof in te zetten. Goed gescheiden afval is makkelijker te recyclen dan afval dat niet wordt gescheiden. In Nederland wordt 58% van al het huishoudelijk afval nu gescheiden (2018). De overheid wil dit verhogen naar 75%. Het scheiden van afval aan de bron kan een belangrijke rol spelen om grondstoffen van hoge kwaliteit in te zamelen, en daarmee bij te dragen aan een meer circulaire economie. De doelstelling van het project is het vinden van effectieve instrumenten die steden kunnen inzetten om bronscheiding in dichtbevolkte gebieden te verbeteren. Daarbij wordt niet alleen gekeken wat wel werkt (of niet), maar ook waarom het werkt: het verkrijgen van inzichten in de gedragsbepalende factoren voor afvalscheiding en wanneer welke factoren van belang zijn. Het beoogde resultaat is een menukaart met interventies die zijn getoetst in de praktijk, die de invulling van de scheidingsdoelstelling in Nederland een stap verder moet helpen. Deze menukaart is opgesteld op basis van ervaringen in reeds aanwezige literatuur, het veldonderzoek en de pilots. Deze pilots zijn uitgevoerd in de gemeenten Amsterdam, Almere, Den Haag, Rotterdam, Schiedam en Utrecht. Naast deze gemeenten zijn de andere projectpartners Irado, HVC, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NVRD, Rijkswaterstaat, Vereniging Afvalbedrijven.

Resultaten tot nu toe zijn online beschikbaar via https://www.vang-hha.nl/nieuws-achtergronden/2016/hoogbouw/verbetering/

 

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.