NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Consultatie Regeling verslaglegging verpakkingen

Datum: 13-07-2021
Bedrijven die producten in een verpakking op de Nederlandse markt brengen, hebben de verplichting deze verpakkingen in te zamelen en minimumpercentages daarvan opnieuw te gebruiken of te recyclen conform de afspraken in het Besluit beheer verpakkingen.

In een nieuwe ministeriële regeling 'verslaglegging verpakkingen' zijn bepalingen opgenomen over de hoeveelheden en percentages hergebruikte en gerecyclede verpakkingen, hoe die moeten worden gemeten en welke gegevens het verpakkende bedrijfsleven in haar verslag moet opnemen. Deze regeling ligt tot en met 27 augustus aanstaande voor ter consultatie. Het ministerie vraagt het verpakkend bedrijfsleven en andere betrokkenen om te reageren of de regeling volledig en uitvoerbaar is. Reageren op de consultatie kan tot met 27 augustus aanstaande. De consultatie is via deze link te vinden.

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.