NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Corona heeft onmiskenbaar invloed gehad op aanbiedgedrag 2020

Datum: 17-06-2021
Dat corona in het afgelopen jaar een forse impact had op het aanbiedgedrag van afval- en grondstoffen is bekend. Een aparte uitvraag in de NVRD benchmark Huishoudelijk Afval bevestigt dat: 60% van de gemeenten en inzamelbedrijven zag het aantal bezoekers op de milieustraat fors stijgen, met een verhoogd aanbod van zowel grof restafval als gescheiden grofvuilstromen tot gevolg.

Ook de grofvuil haalservice werd vaker gebeld: 35% van de gemeenten zag een forse toename. Dit kon niet voorkomen dat ook het aantal bijplaatsingen als gevolg van Corona flink toenam: 42% van de gemeenten constateerde een grote toename, 29% een kleine toename, 20% van de gemeenten (vooral de landelijke gemeenten) zag geen effect. 

De financiële effecten van Corona zijn ook uitgevraagd in de benchmark. De verwerkingskosten van grof huishoudelijk afval namen met gemiddeld 14% toe, de inzamelkosten van fijn restafval met 5% en de personele kosten van de milieustraat met 12%. Dit zijn de voorlopige uitkomsten van de benchmark huishoudelijk afval. De definitieve uitkomsten worden oktober 2021 gepubliceerd.

Bekijk hier de visuele weergave van de corona uitvraag. 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.