NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Coronacrisis; vragen over financiële compensatie

Datum: 08-10-2020
Zoals de campagne al zegt: we zijn klaar met Corona, maar helaas is Corona nog niet klaar met ons. Dat betekent dat er weer vragen via het meldpunt@nvrd.nl binnenkomen. Een terugkerende vraag is of de afvalinzameling financieel gecompenseerd gaat worden voor alle extra kosten die als gevolg van de Coronacrisis worden gemaakt.

Het betreft hier de volgende kosten:
- Extra inzet van personeel (bijvoorbeeld op milieustraten of vervanging vrijwilligers)
- Verschuiving van bedrijfsafval naar huishoudelijk afval wat meer restafval, PMD en GFT geeft
- Inhuur van extra auto’s en vervoerskosten personeel naar de inzamelwijk
- Extra beschermingsmiddelen
- Opslag-/verwerkings- en afzetkosten van bijvoorbeeld textiel, harde plastics
- Toename van dumpingen en illegale stort etc.

Hierover heeft de NVRD input geleverd aan de VNG die dit in hun totale overzicht van de financiële gevolgen heeft opgenomen. Helaas is er op dit moment nog geen overeenstemming over de extra kosten voor afvalinzameling. Dit is te vinden via deze link: https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/overzicht-stavaza-corona-compensatie-gemeenten-versie-2-september-2020.pdf. Meer achtergrondinformatie is te vinden via: https://vng.nl/artikelen/werkgroep-en-inzicht-in-financiele-verhoudingen. Eventuele opmerkingen en of vragen kunnen gemeld worden bij het meldpunt@nvrd.nl. Dan zorgt de NVRD dat deze bij VNG terecht komen.

 

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.