NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

‘Crisisteam PMD, glas en papier’ opgericht

Datum: 02-04-2020
Om te voorkomen dat door de coronacrisis het ophalen, sorteren en recyclen van verpakkingsafval in Nederland afneemt of stagneert is het ‘Crisisteam PMD, glas en papier’ opgericht. Dit crisisteam bestaat uit het Afvalfonds Verpakkingen, Nedvang, VPKT, de NVRD, de Vereniging Afvalbedrijven, HVC en Regie Kunststoffen Nederland (RKN).  

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn aangesloten. Het team signaleert de risico’s en moeilijkheden die het virus met zich meebrengt voor inzameldiensten, sorteerders, overslagstations en recyclers en maakt deze beheersbaar door het opstellen van scenario’s en draaiboeken. Op die manier kunnen de partijen in de afvalketen bij calamiteiten snel handelen

Snelle signalering en onderlinge afstemming
De organisaties die onderdeel uitmaken van het crisisteam, staan in direct contact met gemeenten, inzamelaars, sorteerders en recyclers. Door hen worden alle onderdelen in de afval- en recyclingketen gemonitord en kan bij verstoring snelle landelijke afstemming plaatsvinden. Zo is het crisisteam hiermee in staat knelpunten in de keten te signaleren en aan te pakken.

NVRD meldpunt
Gemeenten of bedrijven in de keten die vragen hebben aangaande het ophalen en verwerken van afval in hun omgeving, kunnen zich wenden tot meldpunt@nvrd.nl

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.