NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

CSRD: een stap dichter bij een duurzaam Europa

Datum: 14-11-2022
Op donderdag 10 november is met een flinke meerderheid de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen in het Europees Parlement. De CSRD is een nieuwe richtlijn voor een verplichte duurzaamheidsrapportage, op basis waarvan organisaties moeten rapporteren over hun impact op mens en milieu.
Momenteel rapporteren de meeste organisaties slechts beperkt over hun impact. Wanneer zij dit al doen, worden vaak alleen de hoogtepunten uitgelicht. Dit zorgt voor een versnipperd en vertekend beeld en maakt het lastig bedrijven met elkaar te vergelijken op het gebied van duurzaamheid. De CSRD verplicht organisaties om op dezelfde wijze te rapporteren. 

Deze duurzaamheidsrapportage zal een vast onderdeel worden van het jaarverslag. Dit betekent dat het succes van een onderneming niet langer alleen gedefinieerd wordt op basis van financiële resultaten, maar ook op basis van de impact op mens en milieu.

Wat betekent dit voor NVRD leden?
De CSRD is van toepassing op grote organisaties (BV’s en NV’s) die voldoen aan twee van de volgende drie criteria: 
  • meer dan 250 medewerkers
  • meer dan 40 miljoen omzet 
  • meer dan 20 miljoen balanstotaal 
De CSRD is daarmee ook van toepassing op een aantal NVRD leden. Het eerste jaar waarover gerapporteerd dient te worden is 2025. 

Binnen de NVRD zijn een aantal trajecten opgestart om ervoor te zorgen dat onze branche hier tijdig op is voorbereid. Eerder dit jaar is het BrancheStuurInformatie (BSI) project van start gegaan, waarbij gewerkt wordt aan een ICT-systeem die rapportages – waaronder de CSRD – zal vereenvoudigen. Ook is er contact gelegd met de leden voor wie de CSRD verplicht gaat zijn. 

Wil je met jouw organisatie vrijwillig met CSRD aan de slag? Of heb je vragen over de CSRD (of BSI)?
Neem dan contact op met Gerjan den HertogMeer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.