NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Discussies tijdens AO Circulaire Economie

Datum: 03-12-2020
Tijdens het AO Circulaire economie van 2 december gingen Kamerleden met de staatssecretaris van I&W in discussie over een groot aantal onderwerpen. De staatssecretaris heeft toegezegd in januari een uitgebreide brief over een aantal onderwerpen uit dit AO aan de Kamer te sturen, waaronder eventuele aanvullende maatregelen die nodig zijn voor het recyclen van drankverpakkingen waaronder drinkpakken.

Kijkend naar de inbreng van de NVRD is dit een belangrijke toezegging, naast de toezegging dat zal worden ingegaan op de doelstellingen voor hergebruik en recycling van verpakkingen. Meerdere partijen hebben vragen gesteld over de lagere doelstellingen voor kunststof en glazen verpakkingen in het voorliggende Ontwerp Implementatiebesluit Verpakkingen. Ook was er een ruime meerderheid om, gezien de toename van de hoeveelheid blikjes in het zwerfaval, nu al snel een beslissing te nemen over statiegeld op blikjes waarbij specifiek aandacht is gevraagd over het voorkomen van een verschuiving tussen verpakkingssoorten en de uitzondering voor sap en zuivel.

Daarnaast zal de staatssecretaris in haar brief ingaan op de implementatie van de SUP-richtlijn, het probleem van mondkapjes in het milieu, de UPV voor sigarettenpeuken, de afstemming met andere ministeries over het Rijksbrede programma CE en de LCA voor plastic tasjes. Ander belangrijke discussies gingen over de importheffing voor brandbaar afval, de vervolgstappen die genomen moeten worden naar een circulaire textielketen, de gevolgen van de uitspraak over glyfosaat, de status van bokashi en de microplastics in textiel. Er is een VAO aangevraagd met het verzoek die te plannen nadat de brief aan de Kamer is gestuurd. Uiteraard zal de NVRD zodra de brief er is haar leden informeren. Het volledige concept-verslag is hier te vinden.

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.