NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Eerste stappen naar een UPV op schoenen

Datum: 26-04-2023
Op 17 april jl. werd in de Tweede Kamer de initiatiefnota over een duurzame en circulaire kledingindustrie behandeld. Het voorstel dat het meest in het oog sprong is het verzoek om een Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) op schoenen in te stellen.

In haar initiatiefnota presenteerde Kiki Hagen (D66) zestien voorstellen om te komen tot een duurzamere kleding- en textielindustrie. Denk bijvoorbeeld aan een informatieplicht over het retourbeleid van winkels, hogere boetes op greenwashing of het verplichten van wasmachinefilters tegen microplastics. Maar ook: het instellen van een UPV op schoenen.

Onderzoek naar impact schoenen
Eerder heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen al aangekondigd dat er bij de evaluatie van de UPV textiel ook onderzocht kan worden of schoenen kunnen worden toegevoegd. Hiertoe heeft zij ook al een onderzoek uitgezet om beter in kaart te brengen hoe het zit met productie, gebruik, hergebruik en recycling van schoenen. Ook wordt er specifiek gekeken naar de milieu-impact van deze stroom. Tegelijkertijd geeft de staatssecretaris aan hierin ook eerst de herziening van de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen af te willen wachten, omdat daarin waarschijnlijk ook een Europese richtlijn komt voor een UPV Textiel waar schoenen mogelijk onder vallen.

Dat antwoord stelde D66 niet tevreden. Daarom dienden zij een motie in tijdens het debat op 17 april die de regering verzoekt om zo snel mogelijk na de zomer een UPV op schoenen in te stellen, als uit het onderzoek blijkt dat dit een positieve milieu impact heeft. Na de meivakantie wordt er over deze motie gestemd. Aangezien de staatssecretaris geen negatief stemadvies heeft gegeven, is de kans groot dat deze een meerderheid in de Kamer zal halen.

Wij zijn blij met deze stap en wachten vol spanning het onderzoek af. Onlangs, tijdens de Ronde Tafelsessie waar ook onze directeur Wendy de Wild aan tafel zat, hebben wij er eveneens ervoor gepleit om alle textiel die inwoners in de textielbak mogen gooien, ook onder de UPV Textiel te laten vallen. Dat schoenen er in de nabije toekomst onder kunnen gaan vallen, is dus weer een mooie stap voorwaarts.

Meer nieuws

Meer artikelen lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerd nieuws te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.