NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Enquête overzicht gebruik ICT-systemen afvalinzameling

Datum: 01-07-2021
Bedoeld voor: ICT-managers, ICT-medewerker. Zoals eerder aangekondigd is de commissie ICT bezig met een inventarisatie van de stand van zaken rondom ICT in de branche. De NVRD en de commissie willen in kaart brengen wat er speelt in de branche op het gebied van ICT. Met welke onderwerpen en uitdagingen zijn informatiemanagers op dit moment bezig.  De commissie ICT van de NVRD heeft als doel om de samenwerking en de kennisuitwisseling te bevorderen tussen de leden van de NVRD op het gebied van ICT.  

Als wij een overzicht beschikbaar kunnen stellen van de belangrijkste ICT-systemen die door de verschillende leden ingezet worden om de belangrijkste primaire taak te ondersteunen, dan kunnen leden elkaar onderling makkelijker vinden om ervaringen te delen of vragen te bundelen. Dat kan bijvoorbeeld zijn om ervaringen op te halen over een leverancier of product waarin je mogelijk geïnteresseerd bent, maar het kan ook zijn dat je met elkaar een vraag richting een gezamenlijke leverancier wilt bundelen om het zo hoger op de ontwikkelkalender te krijgen of ontwikkelkosten te delen.

Met deze enquête wordt een start gemaakt en heeft tot doel om in kaart te brengen welke softwareoplossingen bij welke NVRD-leden in het land ingezet worden. Hoe meer leden deze enquête invullen, hoe beter we elkaar kunnen vinden en we kennis kunnen uitwisselen op dit punt.

Link naar enquête: https://hva.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_dg4E7iDEvLuVXRX

Alvast bedankt voor het invullen van deze enquête.

 

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.