NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Enquête VANG-HHA: stand van zaken gemeentelijk afval- en grondstoffenbeleid

Datum: 02-04-2020
Deze week ontvangen de beleidsmedewerkers/-adviseurs afval en grondstoffen van alle Nederlandse gemeenten een mail met daarin een uitnodiging deel te nemen aan een onderzoek naar de stand van zaken van het gemeentelijk afval- en grondstoffenbeleid.

Sinds de start van VANG-HHA in 2015 hebben gemeenten forse stappen gezet. De cijfers van 2018 laten een gemiddelde daling zien van 65 kg restafval per inwoner. Dit is de situatie van twee jaar geleden.

Met de resultaten van deze enquête willen we graag de volgende vragen beantwoorden: Waar staan we nu? Wat zit er nog ‘in het vat’? Welke resultaten kunnen we in de komende jaren verwachten? En welke kennisbehoefte is er bij gemeenten waar we als VANG op kunnen inspelen?

Op basis van deze enquête gaan we bekijken hoe  het programma VANG-HHA de komende jaren er uit moet zien. We hopen op een hoge respons. Alleen dan kunnen we bovenstaande vragen goed beantwoorden én kunnen we een zo goed mogelijke ondersteuning bieden bij het halen van de doelstellingen.

Alvast, namens de hele VANG-HHA-organisatie, zeer bedankt voor uw deelname.

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.