NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

EU Richtlijn Schone Voertuigen (Clean Vehicles Directive)

Datum: 13-10-2021
Per 2 augustus 2021 geldt voor aanbestedende diensten de Europese Richtlijn ter bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen (2019/1161/EU), meestal Clean Vehicles Directive (CVD) genoemd. Doel van de richtlijn is om de markt voor schone en energie-efficiënte voertuigen door middel van publieke inkoop te bevorderen. Nederland implementeert de richtlijn in de nationale Regeling bevordering schone wegvoertuigen, die formeel nog moet worden vastgesteld.

De richtlijn verplicht aanbestedende diensten om bij Europese aanbestedingen voor wegvoertuigen, en diensten waarbij voertuigen worden ingezet zoals vuilnisdienst of post, te voldoen aan een minimumpercentage van schone en emissievrije wegvoertuigen. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen lichte en zware wegvoertuigen. De minimumpercentages zijn gekoppeld aan aankopen in 2 referentieperioden: Eerste referentieperiode: 2 augustus 2021 tot en met 31 december 2025 Tweede referentieperiode: 1 januari 2026 tot en met 31 december 2030

Voor wie
De richtlijn geldt voor alle aanbestedende diensten, te weten overheden en semi-publieke instellingen, zoals (lucht)havens, netbeheerders, omgevingsdiensten, hoger onderwijs en energiemaatschappijen.

Reikwijdte richtlijn
Onder de richtlijn valt:
De aanschaf, huur, huurkoop en lease van voertuigen; aanbestedingscontracten voor personenvervoer; servicecontracten voor openbaarvervoersdiensten, diensten voor speciaal personenvervoer over land, personenvervoer zonder dienstregeling, diensten voor ophalen van vuilnis, postvervoer over de weg, pakketvervoer, postbezorging, pakketbezorging.

De vereisten van deze richtlijn zijn niet van toepassing op voertuigen die specifiek gebouwd zijn voor werkzaamheden en niet geschikt zijn voor het vervoer van passagiers of goederen. Hieronder vallen:
voertuigen voor het onderhoud van wegen, zoals sneeuwschuivers; land- en bosbouwvoertuigen, twee- en drie en vierwielers (quads); touringcars; voertuigen op rupsbanden.

Daarnaast zijn de volgende voertuigen vrijgesteld: rolstoelvriendelijke voertuigen van categorie M1; mobiele kranen; voertuigen specifiek ontworpen en gebouwd of aangepast om hoofdzakelijk te worden gebruikt op bouwplaatsen of in mijnen, havens of luchthavens; voertuigen specifiek ontworpen en gebouwd of aangepast voor gebruik door het leger, de burgerbescherming, brandweerdiensten en diensten belast met de handhaving van de openbare orde; ambulances; gepantserde voertuigen; lijkwagens; gehandicaptenvervoer; mobiele machines.

Eisen per voertuigcategorie en meer informatie vind je hier: https://www.pianoo.nl/nl/sectoren/mobiliteit/eu-richtlijn-schone-voertuigen-clean-vehicles-directive

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.