NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Factsheet Privacy veel geraadpleegd

Datum: 31-07-2019
De NVRD heeft in samenwerking met Hekkelman Advocaten begin dit jaar een factsheet privacy opgesteld. In deze factsheet is voor vier verschillende inzamelmiddelen / methoden (namelijk minicontainers, ondergrondse containers, milieustraten en grofvuil op afspraak), in kaart gebracht welke gegevens hiermee verzameld kunnen worden en met welk doel. Statistieken van de NVRD laten zien dat veel leden hier waardevolle informatie uithalen. Vandaar dat we het nogmaals onder de aandacht brengen.

Per registratie-item is vervolgens in kaart gebracht in hoeverre het desbetreffende registratie item al dan niet risicovol zou kunnen zijn gelet op de geldende privacywetgeving. U kunt uw eigen situatie toetsen aan de factsheet.

In het dossier privacy op de website van de NVRD leest u meer over de factsheet. In onderstaande podcast vertelt Monique Hennekens van Hekkelman Advocaten over het gebruik van de factsheet, maar komen ook andere privacy gerelateerde onderwerpen aan bod.

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.