NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Fysieke aanwezigheid stemmen VNG BALV vereist

Datum: 20-11-2019
Op 29 november aanstaande stemmen de leden van VNG tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) over de nieuwe afspraken over verpakkingen die zijn gemaakt tussen Afvalfonds en VNG. Begin november zijn de stukken hiervoor verstuurd. Dit totaalpakket aan afspraken is het resultaat van een jaar voorbereiding in werkgroepen en onderhandeling in het Platform Ketenoptimalisatie (PKO) en biedt oplossingen voor een groot aantal discussiepunten die sinds het begin van de Raamovereenkomst zijn ontstaan.

De NVRD is in alle voorbereidende werkgroepen en in het PKO actief geweest waarbij de 10 uitgangspunten voor de publieke inzet die samen met de leden zijn opgesteld, zo veel mogelijk gevolgd zijn. De belangrijkste afspraken zijn het vereenvoudigen en uniformeren van de scheidingsregels voor PMD waarvoor een inzamelvergoeding wordt betaald, het bieden van langjarige zekerheid en de keuzevrijheid die gemeenten hebben bij de inrichting van hun inzamelstructuur en rol in de keten. Een ander belangrijk doel: ambitieuzere recyclingdoelstellingen voor kunststof worden door de nieuwe Europese berekeningsmethode voor recycling al afgedwongen.

Fysieke aanwezigheid
De NVRD is tevreden over het resultaat dat nu voorligt en roept gemeenten dan ook op te gaan stemmen tijdens de BALV. Let op: fysieke aanwezigheid (per gemeente) is noodzakelijk tijdens deze BALV. Als de BALV instemt met het pakket afspraken kunnen gemeenten, afhankelijk van hun contractsituatie, zo snel mogelijk overstappen naar de nieuwe afspraken. Gemeenten kunnen dan kiezen om hun rol in de kunststofketen neer te leggen bij een publiek regieorgaan of te beperken tot inzameling. Op die manier kunnen zij zelf bepalen hoeveel invloed zij willen uitoefenen op de wijze waarop het ingezamelde materiaal wordt gesorteerd en gerecycled en de bijdrage die ze hiermee aan de circulaire economie leveren.

In afwachting van de besluitvorming tijdens de BALV worden alle afspraken verder uitgewerkt. Zo worden de samenstellingseisen voor het aangeleverde PMD en een beoordelingsprotocol met daarin heldere richtlijnen voor het uitvoeren van visuele inspecties op de overslaglocaties verder uitgewerkt. Dit gebeurt in nauw overleg met de betrokken contract- en ketenpartners. Aan de hand van de lijst met stoorstromen wordt een communicatieplan opgesteld waarbij de inwoners eenvoudige regels krijgen om te bepalen of iets PMD is of niet. Tot slot zijn er, als onderdeel van het totaalpakket aan afspraken, pragmatische afspraken gemaakt over de afrekening 2017, 2018, 2019. Hierover zal Nedvang gemeenten binnenkort rechtstreeks informeren.

De ledenbrief en concept-overeenkomst tussen Afvalfonds en VNG en de bijlagen waarin verschillende afspraken nader zijn uitgewerkt zijn te vinden op de VNG-website.

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.