NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Geen banden met Stichting PubliekPrivaat

Datum: 11-02-2022
Onze leden zijn ervan op de hoogte dat NVRD samenwerkt met diverse collega-verenigingen en netwerkorganisaties. We organiseren netwerkbijeenkomsten, delen kennis en vormen waar nodig allianties om belangen gezamenlijk onder de aandacht te brengen. Het onderhouden van verbindingen is één van onze kerntaken.

​Verschillende van onze leden hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met de Stichting Publiek Privaat. Het betreft een stichting die geen samenwerkingspartner is van NVRD, maar in haar communicatie de indruk wekt dat zij gelieerd is aan onze vereniging. Door deze manier van handelen wordt de schijn gecreëerd dat NVRD betrokken is bij de 'publiek-private intervisiebijeenkomsten' die de Stichting PubliekPrivaat organiseert. Dat is echter niet het geval.

Middels dit statement neemt NVRD expliciet afstand van de Stichting PubliekPrivaat en haar gedragingen, voor zover deze de indruk wekken dat wij samenwerkingspartners zijn.

Onze daadwerkelijke samenwerkingspartners staan vermeld op onze website. Indien u op voorhand twijfels heeft over het bestaan van een samenwerking, of reeds ervaringen heeft met partijen waarvan u (achteraf) twijfelt of sprake is van een samenwerkingspartner, dan verzoeken wij u daarvan melding te maken via post@nvrd.nl. Op die manier kunnen wij onduidelijkheid wegnemen en teleurstellingen voorkomen.


Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.