NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Gezamenlijke oproep aan een nieuw kabinet: neem drempels weg

Datum: 30-05-2021
Met de komst van een nieuw kabinet is het tijd om plannen om te zetten in actie. Om gezamenlijk met publieke en private partijen werk te maken van een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij iedereen kan meedoen. Ook mensen die daarbij ondersteuning nodig hebben. Ondanks dat de urgentie breed wordt gedeeld, komt die inclusieve arbeidsmarkt niet vanzelf tot stand. Daarom vragen de vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt (Cedris), de ondernemersvereniging voor de technologische industrie (FME), de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) het nieuwe kabinet hiervoor concrete maatregelen te nemen.

Om voor zoveel mogelijk mensen een geschikte werkplek te kunnen organiseren, zijn een goede publiek – private samenwerking en extra investeringen door de overheid nodig. Cedris, FME, VHG en BKN vragen het kabinet om drempels weg te nemen en de benodigde randvoorwaarden in te vullen. Concreet betekent dit:

  1. Mensen vanuit een beschermde werkplek toegang geven tot passende opleidingen, waardoor ze eventueel kunnen doorgroeien naar een andere baan.
  2. Goede en blijvende ondersteuning van werknemers bij reguliere werkgevers met daarbij passende scholingsmogelijkheden.
  3. Wegnemen van belemmeringen en financiële risico’s en het ontzorgen en ondersteunen van werkgevers.
  4. Versterken van het landelijk netwerk van sociaal ontwikkelbedrijven, dat regionaal de directe verbinding zoekt met werkgevers in allerlei sectoren.
  5. Mogelijk maken van innovaties die de baankansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vergroten, met de inzet van bijvoorbeeld het sociaal innovatiefonds en het toestaan van regelluwe proeftuinen.

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.