NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Gladheidbestrijdingscongres 2020 programma bekend

Datum: 05-03-2020
Op 16 april 2020 organiseert de NVRD voor de 13e keer het Nationaal Gladheidbestrijdingscongres, hét landelijke congres voor alle professionals betrokken bij gladheidbeheer op de Nederlandse (en Vlaamse) wegen. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen en trends in gladheidbeheer en welke innovaties staan ons te wachten? Zeker is dat duurzaamheid een steeds belangrijker thema wordt in gladheidbeheer. Duurzaam gladheidbeheer is dan ook het centrale thema van het congres. Duurzaam in de zin van de toekomst van gladheidbeheer gezien de klimatologische ontwikkelingen en duurzaam in de zin van het beperken van de milieu-impact van gladheidbeheer. We hebben al een aantal inspirerende plenaire sprekers en deelsessies vastgelegd rondom de thema’s Innovatie en duurzaamheid, Klimaat en Smart mobility.

Plenair

Reinier van den Berg
Reinier is een ‘oude’ bekende op ons Gladheidscongres. Hij is metereoloog en bekend geworden als weerman bij het RTL. Reinier spant zich wereldwijd in om mensen bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering. Hij zal met ons terugkijken op de afgelopen winterperiode en vertellen wat ons als gladheidbeheerders de komende jaren te wachten staat.

Ruud Koornstra
Ondernemerschap, politiek, duurzaamheid. Ruud Koornstra weet er alles van, uit eigen ervaring. Hij loopt onvermoeibaar heen en weer tussen politiek, bedrijfsleven, milieuorganisaties, wetenschap en innovatieve bedrijven om de transitie naar een duurzaam Nederland te versnellen. Hij staat middenin innovatie en duurzame ontwikkelingen en heeft een zwak voor gladheidbeheer. 

Caspar de Jonge
Caspar de Jonge is programmamanager Data en Diensten in Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Caspar vertelt over het belang van het gebruik van verkeersdata en de mogelijkheden die dit biedt voor gladheidbeheer en assetmanagement. Aan bod komen onder andere het gebruik van voertuigdata voor informatie over gladheid (Data for road safety), het gebruik van Verkeer Regels Installatie tijdens gladheidbeheer en het gebruik van data voor het geautomatiseerd maken van strooiroutes (Talking maps).  

Deelsessies

Duurzame Dooimiddelen 
Hillebrand Jan Breuker, beleidsadviseur bij de Provincie Noord–Holland en Projectmanager bij Grass2grit, was een keer aan het werk met grasvezels toen het hem opviel dat het sap dat bij het persen vrij kwam behoorlijk zout was. Inmiddels heeft hij een circulair concept ontwikkeld waarbij bermgras wordt omgezet in grassap en grasvezels. Het sap wordt gebruikt als gladheidsbestrijding, de vezels voor wegmeubilair. 
Leo van Eeuwijk, Project-Teamleider bij de AVRI, gaat in op hoe de AVRI de gladheidbestrijding verduurzaamt door strooizout te gebruiken dat niet uit de aarde gewonnen is, maar een bijproduct is uit andere productieprocessen. Zo weinig mogelijk nieuwe grondstoffen te gebruiken is daarbij het uitgangspunt. 

Zin en Onzin van Zomerstrooien 
Het strooien van zout op de warmste zomerdagen. Wanneer het nuttig en wanneer niet?
Jan van der Beek, Provincie Gelderland, heeft onderzoek gedaan naar de invloed van zout op de asfalt temperatuur én naar hoe zout het kleven van bitumen aan autobanden beïnvloed. 
Zwiep Vermeulen, de Nederlandse Zoutbank, leverancier van zomerzout gaat tijdens deze sessie in op het nut van strooien in de zomer afgewogen naar de milieueffecten.   

Gebruik van ‘In Car data’ voor gladheidbeheer
Alex van den Hoek is gespecialiseerd in de systemen die gebruikt worden voor gladheidbestrijding bij Rijkswaterstaat. Alex neemt ons mee in de ontwikkelingen op het gebied van ‘In Car data‘ en de kansen voor de gladheidbestrijding. Auto’s en andere voertuigen zitten momenteel vol met sensoren die allerlei data verzamelen. Zodra in een moderne auto de ruitenwisser of de mistlamp aangaat wordt dat geregistreerd. Dit geldt ook voor de informatie van schokbrekers of de remmen. Als deze data verzameld wordt, levert dat informatie op die iets kan zeggen over de toestand van het wegdek en die vervolgens weer gedeeld kan worden met de weggebruiker. Nederland neemt samen met 5 andere Europese landen en zeven autofabrikanten deel aan een proef om met smart Mobility/In Car data de verkeersveiligheid te vergroten. Alex van den Hoek zal specifiek ingaan op deze ontwikkelingen en het belang voor gladheidbeheer in Nederland. 

Inzet materieel en personeel bij gladheidbeheer 
In deze deelsessie staan de regels rondom de inzet van materieel en personeel ten aanzien van gladheidbeheer centraal. Aan welke regels moeten de voertuigen voldoen en welke regels gelden er rondom arbeidstijden en de oproep en de inzet van personeel? Fred Hoozemans en Marinka Roebersen van EVO Fenedex geven hierover een nadere uitleg en is er voldoende ruimte voor het uitwisselen van vragen en ervaringen. 

Duurzaam Strooien en Sproeien  
De gemeente Heerhugowaard is één van de eerste gemeente in Nederland die is overgegaan op 100% vloeistofsproeien op alle wegen binnen de gemeentegrenzen en beschikt over de grootse opslag van pekelwater van Nederland. Hans Schouten heeft een schat aan ervaringen die hij graag met de bezoekers deelt. Aan bod komen onder andere effectiviteit, voorraadbeheer en het gebruik van licht vervuild water. Jan Holterman sluit de presentatie af met een toelichting op hedendaagse oplossers en de mogelijkheden om grote hoeveelheden vuil water en pekel op te slaan. 

Opleiding en Deskundigheid
Marc Eijbersen, projectmanager infrastructuur bij CROW, gaat samen met Klaas Dros, Team Lead Transport bij DTN en Jeroen Nolten, trainer bij Aebi Schmidt, de discussie aan over het belang van deskundigheid in gladheidbeheer. Hoe kan deze deskundigheid worden ontwikkeld én behouden? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen binnen de CROW opleiding tot coördinator gladheidsbestrijding en wat biedt de winterdiensttraining ‘Gladheid onderweg’ die Aebi Schmidt Nederland samen met Drivetech heeft ontwikkeld voor chauffeurs, coördinatoren en andere uitvoerende medewerkers? Ook DTN biedt meerdere mogelijkheden aan om kennis en ervaring te ontwikkelen op het gebied van gladheid en gladheid meldsystemen. 

Circulariteit in gladheidbeheer
Haagse Milieu Service werkt aan duurzaamheid door het verlengen van de levensduur van haar materieel. Ben Beek, manager uitvoering bij NV Haagse Milieuservices, vertelt in deze sessie over de ervaringen in Den Haag met het refurbishen van de Haagse strooiers. Daarnaast zal Piet Geerligs spreken over hoe de gemeente Hoorn gladheidmaterieel circulair inkoopt en duurzaam gebruikt.

Samenwerken in Gladheidbeheer
Deze sessie gaat in op samenwerking en afstemming tussen verschillende partijen in het gladbeheer, zoals gemeenten, publieke bedrijven, provincies en aannemers. Sander Kruithof van de gemeente Hellevoetsluis gaat onder andere in op de samenwerking en afstemming tussen gemeente en aannemer.

Let op: het deelsessie programma is nog niet definitief.

 

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.