NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Handreikingen aanpak vervuiling gft-afval en textiel

Datum: 14-05-2020
De kwaliteit van ingezamelde afvalstromen goed houden en verbeteren is een belangrijk aandachtspunt waaraan Rijkswaterstaat en de NVRD vanuit VANG-HHA werken. In dat kader is het ‘Aanvalsplan gft-afval en textiel’ opgesteld om de kwaliteit van gft-afval en textiel te verbeteren. Ook is er op de website van VANG-HHA een speciale pagina over kwaliteit. Hier zijn rapporten, documenten en andere informatie te vinden over het verbeteren van de kwaliteit van deelstromen.

De handreikingen ‘aanpak vervuiling gft-afval en textiel’ zijn vandaag gepubliceerd. Een van de doelen van het aanvalsplan is het vergroten van inzicht in het ontstaan van vervuiling bij de gescheiden inzameling: van burger tot verwerker. Wat wordt verstaan onder vervuiling, waar ontstaat de vervuiling en welke oplossingen zijn beschikbaar? Daarom zijn er maatwerktrajecten uitgevoerd bij een tiental gemeenten met verschillende inzamelsystemen voor gft-afval en textiel.

Per gemeente is op detailniveau gekeken naar knelpunten, beschikbare informatie en oplossingsrichtingen. De ervaringen uit deze maatwerktrajecten zijn vertaald naar een handreiking waarin deze maatwerktrajecten als praktijkvoorbeelden dienen. De handreiking is verder zo opgebouwd dat een gemeente zelf de eigen inzameling in kaart kan brengen om inzicht te krijgen over waar de vervuiling ontstaat, wat voor soort vervuiling er is en wat een gemeente kan doen om vervuiling tegen te gaan. Het eindresultaat is een praktische gids waarmee een gemeente of inzamelaar direct mee aan de slag kan.

Voor meer informatie kunt u hier terecht. U kunt de handreikingen ook direct downloaden: Handreiking aanpak vervuiling gft-afval en Handreiking aanpak vervuiling textiel.

 

 

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.