NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Herziening van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen

Datum: 31-08-2022
Momenteel wordt de kaderrichtlijn Afvalstoffen herzien door de Europese commissie. Vanuit onze Europese koepelorganisatie Municipal Waste Europe (MWE) heeft de NVRD een actieve bijdrage geleverd aan de zienswijze die wij namens alle Europese gemeentelijke afvalinzamelaars hebben ingediend. De zienswijze gaat in op de volgende onderwerpen:

 • Bedrijfsafval
 • Afvalpreventie & (de definities van) hergebruik
 • Bouw- en sloopafval
 • Uitgebreide producenten verantwoordelijkheid
 • Kwaliteit van recycling
 • Preventie en recycling van grofvuil

Vanuit de NVRD hebben we specifiek aandacht gevraagd voor een aanscherping van artikel 8. over de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid. We pleiten hier voor een vijftal veranderingen:

 1. Duidelijkere rollen en verantwoordelijkheden voor gemeenten (in relatie tot producenten);
 2. Producenten dienen de volledige kosten te dragen voor de productgroep die onder de UPV valt;
 3. Een gelijk speelveld voor alle ketenpartners, waarin het publieke belang nadrukkelijk gewaarborgd blijft;
 4. Een nauwere betrokkenheid van producenten bij hun producentenorganisaties;
 5. Een herziening van de definitie en de vormgeving van tariefdifferentiatie.

Benieuwd geworden naar de volledige zienswijze? Bekijk het hier

 


Meer nieuws

Meer artikelen lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerd nieuws te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.