NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Hoe zit het precies met de coronacompensatie?

Datum: 25-02-2021
De afgelopen weken ontvangen we steeds vaker vragen van leden over hoe en wanneer de coronacompensatie voor de meerkosten afvalinzameling uitbetaald gaan worden. Al eerder berichtten wij over de €32 miljoen die het ministerie van BZK en VNG overeen zijn gekomen ter compensatie van die meerkosten. De NVRD heeft belangrijke input geleverd bij het inventariseren van de meerkosten. De uitbetaling van de coronacompensatie laat op dit moment nog op zich wachten.

Uit navraag bij VNG blijkt dat het totale tegemoetkomingspakket waar de €32 miljoen onderdeel van is, nog wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dit gebeurt pas na de verkiezingen waarna op z’n vroegst in april uitbetaling via het Gemeentefonds zal plaatsvinden. Daarnaast hebben diverse leden gevraagd of de uitbetaling via het Gemeentefonds gelabeld wordt voor kosten van afvalinzameling. De NVRD heeft de VNG-directie in een brief verzocht dit goed te borgen. Zodra bekend is wanneer uitbetaling plaatsvindt en hoe die gelabeld wordt, zullen we hierover een nieuwsbericht plaatsen.

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.