NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Leidraad Afvalscheiding op scholen: hoe regel ik dat als gemeente?

Datum: 17-09-2020
April 2020 presenteerde de NVRD het manifest ‘Meer afvalscheiding bij scholen’. In dit manifest staan onder andere onze ambities, barrières en uitgangspunten op het gebied van afvalscheiding bij basisscholen. Een van de barrières waarmee gemeenten te maken krijgen als ze - in combinatie met de inzamelroute voor huishoudelijk afval - aan de slag willen met gescheiden afvalinzameling op scholen zijn de verschillende rechtsgebieden (Wet Markt en Overheid, Wet milieubeheer, Mededingingswet en Wet op de vennootschapsbelasting). Dit vergt een zorgvuldige besluitvorming van gemeenten. Om onze leden daarbij te ondersteunen hebben wij een Leidraad Afvalscheiding op scholen: hoe regel ik dat als gemeente? opgesteld.  

In deze Leidraad (zie link onderaan de tekst) wordt onder andere op hoofdlijnen aangegeven welke stappen doorlopen moeten worden voor een zorgvuldige besluitvorming. Tevens geven wij voor verschillende varianten (bijv. gemeente zamelt met een eigen dienst in, een overheidsbedrijf zamelt in) inzicht in enkele vraagstukken met betrekking tot de verschillende rechtsgebieden.

Mocht u daadwerkelijk aan de slag willen met afvalscheiding op scholen, dan adviseren wij u de gedetailleerde versie van de Leidraad te raadplegen. Voor leden van de NVRD is de gedetailleerde versie van de Leidraad op aanvraag beschikbaar. Leden kunnen hiervoor contact opnemen met de NVRD via e-mailadres post@nvrd.nl (graag in het onderwerp vermelden: Leidraad afvalscheiding op scholen).

Link naar de Leidraad (basis versie)

Meer nieuws

Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.