NVRDNieuwsArtikel

Skip Navigation Linksdefault

Manifest afval- en kringloopbranche: staatssecretaris zet nu in op circulaire economie voor textiel

Datum: 11-11-2021
​De staatssecretaris van I&W heeft vorig jaar al aangekondigd dat er in 2023 een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) komt voor textiel.
Gemeenten, publieke afvalbedrijven en kringloopbedrijven, die een cruciale rol spelen bij de inzameling van deze afvalstroom, zien de producentenverantwoordelijkheid als een belangrijke bouwsteen voor een circulaire textielketen. Vandaag roepen ze staatssecretaris Steven van Weyenberg via een manifest op om de UPV zo in te richten dat deze maximaal bijdraagt aan de circulaire economie voor textiel.

Keten

Inzameling en sortering vindt echter pas plaats op het einde van de keten. Voor een circulaire textielketen is het in de eerste plaats noodzakelijk dat nieuw textiel is geproduceerd met het oog op hergebruik, reparatie en recycling. Dit zorgt dat het na afdanking opnieuw gebruikt en uiteindelijk gerecycled kan worden.

Lokaal

Waar mogelijk moet het ingezamelde textiel lokaal verwerkt en verkocht worden. Tweedehands kledingwinkels, kringloopwinkels en circulaire ambachtscentra lenen zich daar bij uitstek voor en dragen vaak ook nog bij aan sociaal-maatschappelijke doelen, waardoor het mes aan twee kanten snijdt.

Uitbouwen inzameling

Versnippering in de inzameling is ineffectief en moet daarom worden voorkomen. Het huidige inzamelsysteem voor huishoudelijk textiel is een belangrijke pijler voor de toekomst. BKN en NVRD willen deze pijler in overleg met de producenten en andere stakeholders verder uitbouwen tot een samenhangend systeem waarmee we meer textiel van een zo hoog mogelijke kwaliteit opnieuw kunnen inzetten.

Ingebakken

Het voortdurend verbeteren van de inzameling, hergebruik en recycling van textiel moet in het systeem ingebakken zijn, net als het stimuleren van circulair ontwerp. We onderschrijven daarom de recente aanbeveling van CBL en CPB voor een volledige financiële verantwoordelijkheid van producenten. Hiermee wordt ‘cherry-picking’ en externalisering van kosten voorkomen en ontstaat er een natuurlijke prikkel tot continue verbetering.

Download hier het manifest waarmee staatssecretaris Steven van Weyenberg vandaag wordt opgeroepen om de UPV zo in te richten dat deze maximaal bijdraagt aan de circulaire economie voor textiel.

Meer nieuws

Meer artikelen lezen over dit onderwerp? Klik op een tag om gerelateerd nieuws te vinden:
Zoek je een artikel over een ander onderwerp? Gebruik dan het filter in ons nieuwsoverzicht:
 

Over NVRD

De NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.